fbpx

Xây dựng

[Đơn hàng Tokutei] Tuyển 3 nam đơn hàng “Nội thất và xây dựng” tại...

I. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Mã đơn hàng: TV24MH Loại hợp đồng: TOKUTEI GINOU Thời gian: 2 năm Địa điểm làm việc: IBARAKI Ngành...

[Đơn hàng Tokutei] Tuyển 1 nam đơn hàng “Xây dựng công trình công cộng”...

I. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Mã đơn hàng: TV20MH Loại hợp đồng: TOKUTEI GINOU Thời gian: 5 năm Địa điểm làm việc: KANAGAWA Ngành...

[Đơn hàng Tokutei] Tuyển 10 nam đơn hàng “Xây trát” tại SAITAMA

I. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Mã đơn hàng: TV22MH Loại hợp đồng: TOKUTEI GINOU Thời gian: 5 năm Địa điểm làm việc: SAITAMA Ngành...

[Đơn hàng Tokutei] Tuyển 10 nam đơn hàng “Thi công máy xây dựng” tại...

I. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Mã đơn hàng: TV19MH Loại hợp đồng: TOKUTEI GINOU Thời gian: 3 - 5 năm Địa điểm làm việc:...

[Đơn hàng Tokutei] Tuyển 2 nam đơn “SƠN” tại TOKYO

I. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Mã đơn hàng: TV17MT Loại hợp đồng: TOKUTEI GINOU Thời gian: 5 năm Địa điểm làm việc: TOKYO Ngành...

ĐƠN HÀNG TOKUTEI MỚI NHẤT

Gọi ngay

error: Content is protected !!